Gesztusok és azok jelentése a különböző kultúrákban

Hogyan üdvözlik egymást a maori bennszülöttek? Hol fájdalmas egy-egy találkozás? Hogyan hívjuk a pincért Mexikóban? Miért nem tanácsos Nyugat-Afrikában vagy Görögországban előretolt kézzel, öt ujjunkat kitárva visszautasítani valamit? Az oké jelzés mindenütt oké? Ajánlott és kevésbé ajánlott gesztusok a világ minden tájáról – első rész: üdvözlés és búcsúzás.

test testbeszéd gesztusok non-verbális kommunikáció üdvözlés

A testbeszéddel, gesztusokkal foglalkozó kutatók több százezer különböző testünk által megvalósított jelzést különítenek el. Ezek közül néhány szerte a világon ugyanazt jelöli, azonban többségükben más és más jelentést hordoznak egyes kultúrákban, társadalmakban. Gondolta volna, hogy az „OK” jelzés például sértő bizonyos országokban? És hogy nem mindenhol tolerálják az intimebb kommunikációt, például a puszit az arcra? Ilyen és ehhez hasonló gesztusokról és azok jelentéséről lesz szó. Első körben az üdvözlés és búcsúzás gesztusait nézzük meg.

Az üdvözlésnek számos formája létezik. Nemcsak országonként változik, hogy hogyan üdvözlünk valakit hanem egy adott országon belül is. Más gesztusokat használnak a közeli barátok és a távoli ismerősök, a családtagok és a távoli rokonok, a fiatalok és idősebbek stb. Idehaza az általános üdvözlési gesztus a kézfogás. Ennek vannak bizonyos íratlan szabályai: határozott, relatíve erős szorítás, illetve a másik szemébe nézés a bevett formula. Ám nem mindenhol van ez így.

Az indiaik például a namaszté üdvözlési módot használjak. Ennél az üdvözlésnél az egymást köszöntő személyek összetett, imádkozó kezüket a homlokukhoz érintik vagy a mellkas magasságába helyezik, majd enyhén meghajolva azt mondják: „namaszté”, vagyis 'hódolatomat ajánlom neked'.

test testbeszéd gesztusok non-verbális kommunikáció üdvözlés

Talán ennél is érdekesebb egy európai számára a Közel-Keleten használatos üdvözlési formula. Az idősebb generáció itt az ún. szálem köszöntést használja. Ebben a gesztusban a kéz fölfelé halad: először a szívet, majd a homlokot érinti meg, végül fölfelé és kifelé int (egyes esetekben biccentéssel kísérve). Közben a „szálem ajekum”, azaz 'béke veled' szavak hangzanak el.

Végül néhány, európai szemmel egészen extrém és szokatlan példa az üdvözlésre.

  • Az eszkimók vállon vagy fejbe csapják egymást, amikor találkoznak.
  • A polinéziai férfiak sem kerülik a fizikai kontaktus szorosabb formáját: ők megölelik a másikat, valamint megdörzsölik a hátát.
  • A matavai barátok, akik rég találkoztak cápafoggal vakarják meg egymás fejét és halántékát (nem ritkán egészen vérzésig)
  • Az új-zélandi maori bennszülöttek az orrukat dörgölik össze (ezt az eszkimók is használják, ám csakis bensőségesebb viszonyban).
  • Egyes kelet afrikai törzsek tagjai pedig egymás lába elé köpnek találkozásnál.
  • A tibeti bennszülöttek egyes források szerint kiöltött nyelvvel köszöntik egymást.

test testbeszéd gesztusok non-verbális kommunikáció üdvözlés

Visszakanyarodva a kézrázáshoz, fontos megemlíteni, hogy ezt az üdvözlési módot gyakran más gesztusok is kísérik. Az oroszoknál (és általában a Szovjetunió utódállamaiban) például a kézfogást az ún. „medveölelés” követi a közeli barátok esetében (érdekesség, hogy a szomszédos finnek ezt határozottan elutasítják). Hasonló gesztus a latin-amerikai országokban az abrazo, ami egész egyszerűen 'ölelést' jelent, és amit sok esetben kedves hátba veregetés követ.

Van egy – a testbeszéd szempontjából – különlegesebb eset a kézrázást kísérő gesztusoknál. Ez a politikusoknál egészen gyakori mozdulat, amikor az egyik vagy mindkét fél a másik kezét is bevonja a kézfogásba. Egyes antropológusok szerint ez bensőségesebbé teszi az üdvözlést. Ám más kutatók úgy vélik, hogy ezzel az illető hatalmat, dominanciát kíván sugározni partnere felé.

Akárcsak az üdvözlések, a különféle búcsúzási gesztusok is nagyban eltérhetnek az egyes társadalmakban, bár kétségtelenül nem olyan nagy mértékben és gyakran, mint az előbbiek. Ám ez is félreértéseket okozhat.

test testbeszéd gesztusok non-verbális kommunikáció üdvözlés

Amerikában általános a felfelé tartott kézzel, előretartott tenyérrel és merev csuklóval történő viszlát-intés. Ez széttárt ujjakkal történik, amiket jobbra-balra mozgatnak az alkarjukkal együtt. Mindez nálunk az elutasító 'nem' jelentésben használatos.

Az olaszoknál és a görögöknél sem ritka a miénktől eltérő búcsúzási gesztus. Ők sokszor úgy köszönnek el, hogy fölfelé néző tenyérrel nyújtják előre a karjukat, majd az összes ujjukat maguk felé hajlítják és kinyújtják. Ezt nem nehéz számunkra (és még sok-sok más ország lakóinak számára) 'gyere ide' jelentésnek értelmezni.

Felhasznált irodalom

Allan Pease, Barbara Pease (2006): A testbeszéd enciklopédiája, Park Könyvkiadó, Budapest
Roger E. Axtell (1998): Gesztusok, Alexandra.


 

A blog követése Facebookon.

5 Tovább

Egy kis hazugságelemzés: hogyan hazudik Balog Zoltán?

„Honnan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik? Mozog a szája” – figyelmeztet a vicc. A tegnap vezető hírével, a népszavazás körüli botránnyal kapcsolatban Balog Zoltánt is megkérdezték. Az emberierőforrás-miniszter válasza elsőre egészen korrektnek tűnhet, ám csak tűnhet. Ha ugyanis kielemezzük a rövid felvételt, a hazugság klasszikus jeleit láthatjuk. A test ellentmond a szavaknak, Balog jó eséllyel hazudik.

Balog Zoltán Fidesz hazugság hazugságvadász igazság micro-arckifejezés testbeszéd non-verbális kommunikáció hazudjhatudsz Paul Ekman

A 444 Balog Zoltánt kérdezte a tegnap történt botrányos esettel kapcsolatban: gy kb. húszfős, nagydarab kopasz férfiakból álló különítmény akadályozta meg, hogy az MSZP leadja a kérdését a választási irodánál. Erről gyakorlatilag az összes hírszolgáltató beszámolt, ezért felesleges átrágni újra, hogy mi történt. Ami viszont érdekes lehet, hogy hogyan reagált Balog Zoltán a történtekre. Íme a videó:

Mielőtt farkast kiáltunk, az első lépés, hogy megismerjük a farkas szokásait. Vagyis,

ha valakiről szeretnénk megállapítani, hogy hazudik-e vagy sem, feltétlenül tisztában kell lennünk az alapvető viselkedésével, az alapvető szokásaival.

Tom Brokaw az NBC csatornájának amerikai riportere a hazugságokkal kapcsolatban azt írta, hogy a fizikai jelek helyett inkább a szóbeliekre koncentrál. „Nem az emberek arcát nézem, hogy hazugságra utaló jeleket találjak. Amit én keresek, azok a nyakatekert válaszok és kitérések.” Brokaw elmélete egyáltalán nem meglepő, hiszen több tanulmány is alátámasztja, arról nem beszélve, hogy a hétköznapjaink során mi is egészen gyakran találkozunk ilyesmivel. Nem véletlen használjuk például azt a kifejezést, hogy valaki mellébeszél, azaz éppen a lényeget hallgatja el, és minden más, nem igazán releváns információt közöl.

Azonban attól még, hogy valaki nyakatekert mondatokat használ vagy kitérő választ ad még nem feltétlen hazug. Vannak olyan személyek, akik állandóan így beszélnek, ilyen a nyelvhasználatuk, beszédmódjuk. És ugyanez áll az összes többi viselkedési mintára:

ami a megtévesztés jele egyes embereknél, más embereknél teljesen hétköznapi szokás.

Éppen ezért nézzünk meg egy másik videót is Balogról:

Játszhatnánk „fedezd fel a különbségeket a testbeszédben” játékot, és jó eséllyel sok olvasó igen jó eredményt érne el. De most inkább nem játszunk, hanem szépen sorra vesszük a megtévesztés azon jeleit, melyeket Balog produkál. Az első, talán legszembetűnőbb

a vállrándítások megemelkedett száma, ill. a féloldalas vállrándítás (0:15-nél). Ezek azt jelentik, hogy egyáltalán nem bízik az illető abban, amit mondott.

Például Balog ez esetben abban, hogy „ha bárki bárkit a szabadságában akadályozott, annak el kell nyernie a méltó büntetését”.

A másik különösen érdekes jel, amit észrevehetünk, az nem más, mint a szemöldök felhúzása. Ez a 6 alapérzelem közül a meglepettséghez tartozik, csakhogy.

A valódi meglepettség jele kevesebb, mint egy másodperc alatt jelenik meg és tűnik el az arcon, amit ugyebár Balog jóval túllép.

Balog Zoltán Fidesz hazugság hazugságvadász igazság micro-arckifejezés testbeszéd non-verbális kommunikáció hazudjhatudsz Paul Ekman

Érdemes ezt megfigyelni az embereknél, ugyanis ez egy viszonylag könnyen észrevehető arcizommozgás, és igen megbízható lehet. Próbáljuk ki ennek megfigyelését olyan esetekben, amikor valakiről biztosan tudjuk, hogy tisztában van azzal a nagy hírrel, amit mondani szándékozunk. Jó eséllyel fogja ugyanazt produkálni, mint a miniszter úr.

Végezetül egy igazi csemegét, egy ún. micro-arckifejezést (amik teljes képet mutatnak az elrejteni kívánt érzelemről, ám olyan rövid ideig tartanak, hogy általában nem vesszük észre őket, nagyjából 10-20 századmásodperc alatt suhannak át az arcon) is sikerült észrevenni ezen rövid kis felvételen (0:10), méghozzá

a megvetés egy nagyon egyértelmű megjelenési formája olvasható le Balog arcáról. Ez az érzelem olyankor jelentkezik az arcon, ha valaki olyasmit hall, érzékel, ami számára visszataszító vagy nagyon nem tetsző.

Balog Zoltán Fidesz hazugság hazugságvadász igazság micro-arckifejezés testbeszéd non-verbális kommunikáció hazudjhatudsz Paul Ekman

A szemöldök belső része lefele húzódik, és az orr tetején, a homlok alján ránc keletkezik háromszöghöz vagy trapézhoz hasonló alakzatban. A felső ajkak széle felemelkedik, a fogak kivillannak, illetve – a mosoly bizonyos fajtáihoz hasonlóan – megemelkedik az arc két oldala. Persze mindezt a kép mozdulatlanságának hála nagyon könnyen észrevehetjük. Ha azonban csupán a másodperc negyedrészéig látnák (és rögtön elfedné egy másik arckifejezés), akkor bizonyára csak kevesen érzékelnénk. Ezért speciálisak a micro-arckifejezések.

Megjegyzés: a hazugság viselkedésben megnyilvánuló jeleiből nem szabad végső konklúziót levonni, hiszen nem végső bizonyítékokról van szó. Ezek inkább arra figyelmeztetnek, hogy további információkra van szükség az igazság feltárásához.


A blog követése Facebookon.

4 Tovább

Mindenki másképp egyforma

blogavatar

Az emberek hülyék - gyakran mondjuk ezt a legkülönfélébb dolgok miatt. De mi vajon mások vagyunk-e? Mit mond a tudomány erről? A blog célja, hogy közéleti eseményeken keresztül mutassa be: a sok-sok köztünk lévő különbség ellenére, mégis milyen hasonlóak vagyunk.

Utolsó kommentek